Employer branding (EVP)

Verwacht je de komende jaren een groei in personeel? Ervaar je steeds meer moeite om talent aan te trekken in een arbeidsmarkt die een blijvende krapte kent? Is je werkgeversmerk nog te onbekend is of onvoldoende effectief? Regeert de waan van de dag en ontbreekt het je aan tijd en expertise om een gedegen arbeidsmarktcommunicatiestrategie te ontwikkelen voor de lange termijn? 

Leefvermaak kan je helpen met het ontwikkelen van een werkgeversmerk of employer brand die je helpt om talent aan te trekken. Een uitgewerkt werkgeversmerk moet 3 vragen beantwoorden:

  1. Wie ben ik als werkgever, waar sta ik voor en wat bied ik als werkgever?
  2. Welke behoefte van (actieve en latent) werkzoekenden op de arbeidsmarkt vervul ik? 
  3. Hoe kan ik me als werkgever onderscheiden ten opzichte van de concurrentie?

Een werkgeversmerk, Employer Value Proposition (EVP) of employer brand helpt je om potentieel personeel beter aan te kunnen trekken en te behouden (boeien en binden). Het bevat een communicatieboodschap die zorgt voor een consistente verhaallijn in alle touchpoints en een communicatieraamwerk (framework voor de contentstrategie) die de leidraad vormt voor het inrichten van campagnes en doorvertaling naar inzet van kanalen en touchpoints (media). 

Leefvermaak kan de ontwikkeling van een effectief werkgeversmerk of employer brand voor je uit handen nemen of je erbij helpen. In een verkennend gesprek bepalen we samen de probleemstelling en/of doelstelling, op basis waarvan Leefvermaak een voorstel maakt met een uitgewerkte werkwijze, planning, verantwoordelijkheden (conform RACI) en op te leveren resultaten (= wat, hoe, wie en wanneer).