Missie

“Leefvermaak helpt organisaties om het talent van nu makkelijker te werven en te behouden” 

 

Leefvermaak is opgericht omdat ik organisaties wil helpen om het talent van vandaag makkelijker te werven en te behouden. Door ze te inspireren met vernieuwende inzichten, lef, creativiteit en een strategische aanpak die talent over de streep trekt en laat blijven. Ik merk namelijk dat veel organisaties vastlopen in hun aanpak. Ze worden gedreven door de waan van de dag en acteren navelstarend, adhoc en op basis van onderbuikgevoel.

Talent werven is niet meer vanzelfsprekend

Veel organisaties ontdekken dat het aanbod op hun vacatures afneemt. Of dat werknemers weglopen. De werknemer van vandaag stelt zichzelf namelijk centraal en weet dat toegang krijgen tot werk door het internet makkelijker is dan ooit. Het juiste talent werven en behouden is dan ook geen vanzelfsprekendheid meer.

Werf de Leefvermaker!

Opleiding, ervaring en aangeleerde kennis zullen niet meer leidend zijn als je over het juiste talent wil beschikken. De juiste persoonlijkheid, drijfveren, competenties en het vermogen om zich aan te kunnen passen aan verandering wel. Talent dat durft te falen, lerend doet en samenredzaam is met ander talent. Die zelf organiseert en zichzelf innoveert om optimaal werkgeluk te bereiken.

Creatief, adaptief, coöperatief, zelfstandig en vrij: de Leefvermaker!