Missie

“Leefvermaak = gemakkelijk toegang tot talent” 

Leefvermaak wil organisatie helpen om het talent van vandaag makkelijker te werven, te ontwikkelen en te behouden. Door ze te inspireren met vernieuwende inzichten, creativiteit en een strategische aanpak te ontwikkelen die talent over de streep trekt en laat blijven. Veel organisaties lopen namelijk vast in hun aanpak omdat ze blijven doen wat ze deden. Ze worden gedreven door de waan van de dag en acteren navelstarend, adhoc en op basis van onderbuikgevoel. Maar de arbeidsmarkt is voorgoed veranderd en dat vereist een andere aanpak.

Talent werven is niet meer vanzelfsprekend

Veel organisaties ontdekken dat het aanbod op hun vacatures afneemt, ondanks de COVID-19 crisis. Talent blijft schaars in de meeste vakgebieden. Thema’s als digitalisering, datagedreven HR, diversiteit en mobiliteit (scholing & skilling) drijven de arbeidsmarkt van morgen aan. Daarnaast merken veel organisaties dat de werknemer van vandaag zichzelf centraal stelt en weet dat toegang krijgen tot werk makkelijker is dan ooit. Het juiste talent werven en behouden is dan ook geen vanzelfsprekendheid meer.

Werf de Leefvermaker!

Opleiding, ervaring en aangeleerde kennis zullen niet meer leidend zijn als je over het juiste talent wil beschikken. De juiste persoonlijkheid, drijfveren, competenties en het vermogen om zich aan te kunnen passen aan verandering wel. Talent dat durft te falen, lerend doet en samenredzaam is met ander talent. Die zelf organiseert en zichzelf innoveert om optimaal werkgeluk te bereiken.

Creatief, adaptief, coöperatief, zelfstandig en vrij: de Leefvermaker!