Diensten

Expertise

Voor welke expertises kun je Leefvermaak inschakelen?

 • Arbeidsmarktcommunicatie (werkgeverspositionering)
 • Arbeidsmarktanalyse en -strategie
 • Corporate Recruitment
 • Talentmanagement
 • Arbeidsmarktdata & People Analytics
 • Toekomst en innovatie van werk en de arbeidsmarkt

Vaardigheden

Het is 2022. In een schaarse en continu veranderende arbeidsmarkt zijn werkervaring, diploma’s en functies steeds minder geschikt als selectiecriteria om talent aan te trekken. Ook bieden ze minder voorspellende waarde voor succes naar de toekomst toe. Vaardigheden zeggen meer. Dit zijn de mijne:

 • Onderzoek, analyse en advies
 • Creativiteit
 • Concept- en (employee value) propositieontwikkeling
 • Visie- en strategieontwikkeling
 • Schrijven (blogs, artikelen, whitepapers, rapport, onderzoek, etc.)
 • Spreken over de toekomst van werk en de arbeidsmarkt

Diensten

Advies

Heb je behoefte aan specifieke expertise met betrekking tot de arbeidsmarkt? Een arbeidsmarktplan, werkgeverspositionering of arbeidsmarktcommunicatiestrategie ontwikkelen? Een creatieve en conceptuele oplossing voor een arbeidsmarktuitdaging ontwikkelen? Een (arbeidsmarkt)strategische vraagstuk onderzoeken of een arbeidsmarktanalyse uitvoeren?

Interim

Zoek je specifieke projectexpertise met betrekking tot arbeidsmarktstrategie, arbeidsmarktcommunicatie of talentmanagement? Zoek je iemand to get the job done?

Schrijven

Wil je een whitepaper, artikel, blog, rapport of onderzoek schrijven of een infographic ontwikkelen over de toekomst van de arbeidsmarkt, werk en talent? Ontbreekt het je aan inspiratie voor een blog of artikel met een frisse en creatieve aanpak? Of ontbreekt het je aan knowhow voor een conceptueel en theoretisch onderbouwd onderzoek?

Spreken

Zoek je inspiratie voor een key note presentatie of workshop met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarkt en werk? Ik spreek regelmatig op seminars en in webinars.