Diensten

Arbeidsmarktanalyse en Strategische Personeelsplanning (SPP)

Leefvermaak helpt je met een (diepgaande of praktische) arbeidsmarktanalyse en/of strategisch personeelsplan om de arbeidsmarkt de komende jaren succesvol aan te kunnen vliegen.

Een uitgewerkte arbeidsmarktanalyse of personeelsplan:

  1. Geeft inzicht in de ontwikkelingen op de (interne en externe) arbeidsmarkt; 
  2. Vertaalt arbeidsmarktdata op een praktische wijze naar strategische inzichten en kennis;
  3. Is onderbouwd en bevat een creatieve blik; 
  4. Houdt rekening met organisatorische kaders; 
  5. Is erop gericht om van inzichten tot strategie en actie te komen. 

Een arbeidsmarktanalyse en strategisch personeelsplan helpen je om je toekomstige kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (kennis, competenties en vaardigheden) behoefte aan personeel te kunnen bepalen en behalen. Daarnaast bieden ze je praktische handvatten voor de uitvoering op het gebied van recruitment, arbeidsmarktcommunicatie en talentmanagement.

Leefvermaak kan een arbeidsmarktanalyse of strategisch personeelsplan voor je uit handen nemen of je erbij helpen. In een verkennend gesprek bepalen we samen de probleemstelling en/of doelstelling, op basis waarvan Leefvermaak een voorstel maakt met een uitgewerkte werkwijze, planning, verantwoordelijkheden (conform RACI) en op te leveren resultaten (= wat, hoe, wie en wanneer).

Werkgeversmerk (Employer Brand)

Leefvermaak helpt je met het ontwikkelen van een werkgeversmerk/employer brand die je helpt om talent aan te trekken.

Een uitgewerkt werkgeversmerk moet 3 vragen beantwoorden:

  1. Wie ben ik als werkgever, waar sta ik voor en wat bied ik als werkgever?
  2. Welke behoefte van (actieve en latent) werkzoekenden op de arbeidsmarkt vervul ik? 
  3. Hoe kan ik me als werkgever onderscheiden ten opzichte van de concurrentie?

Een werkgeversmerk, Employer Value Proposition (EVP) of goed employer brand helpt je om potentieel personeel beter aan te kunnen trekken en te behouden (boeien en binden). Het bevat een communicatieboodschap die zorgt voor een consistente verhaallijn in alle touchpoints en een communicatieraamwerk (framework voor de contentstrategie) die de leidraad vormt voor het inrichten van campagnes en doorvertaling naar inzet van kanalen en touchpoints (media). 

Leefvermaak kan de ontwikkeling van een effectief werkgeversmerk of employer brand voor je uit handen nemen of je erbij helpen. In een verkennend gesprek bepalen we samen de probleemstelling en/of doelstelling, op basis waarvan Leefvermaak een voorstel maakt met een uitgewerkte werkwijze, planning, verantwoordelijkheden (conform RACI) en op te leveren resultaten (= wat, hoe, wie en wanneer).

Spreken over de toekomst van werk

Leefvermaak doet dagelijks onderzoek naar relevante maatschappelijke-, technologische- en arbeidsmarktontwikkelingen. Vrijwel wekelijks spreek ik online (webinar) of live (seminar of workshop) over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met betrekking tot onderwerpen als krapte, loopbaan- en talentontwikkeling, werkgeluk, de toekomst van werk en employer branding.

Schrijven over de arbeidsmarkt

Wil je een whitepaper, artikel, blog, rapport of onderzoek schrijven of een infographic ontwikkelen over de toekomst van de arbeidsmarkt, werk en talent? Ontbreekt het je aan inspiratie voor een blog of artikel met een frisse en creatieve aanpak? Of ontbreekt het je aan knowhow voor een conceptueel en theoretisch onderbouwd onderzoek?