Arbeidsmarktanalyse en strategisch personeelsplan

Verwacht je de komende jaren een groei in personeel? Ervaar je steeds meer moeite om talent aan te trekken in een arbeidsmarkt die een historische krapte, mismatch en inactiviteit kent? Voel je de urgentie op arbeidsmarkt, maar je organisatie of interne opdrachtgever nog niet? Regeert de waan van de dag en ontbreekt het je aan tijd en expertise om aandacht te geven aan een gedegen recruitmentstrategie voor de lange termijn? 

Leefvermaak kan je helpen met een (diepgaande of praktische) arbeidsmarktanalyse en/of strategisch personeelsplan. Zo kun je uitdagingen op de arbeidsmarkt de komende jaren succesvol aanvliegen. Een arbeidsmarktanalyse en strategisch personeelsplan:

  • Geven je inzicht in de ontwikkelingen op de (interne en externe) arbeidsmarkt; 
  • Helpen je om je toekomstige kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (kennis, competenties en vaardigheden) behoefte aan personeel te kunnen bepalen en behalen;
  • Zijn onderbouwd en bevatten een creatieve blik. Ze vertalen (arbeidsmarkt)data naar strategische inzichten en creatieve oplossingen;
  • Zijn erop gericht om van inzichten tot strategie en actie te komen. Ze bieden je praktische handvatten voor de uitvoering op het gebied van recruitment, arbeidsmarktcommunicatie en talentmanagement. 

Leefvermaak kan een arbeidsmarktanalyse of strategisch personeelsplan voor je uit handen nemen of je erbij helpen. In een verkennend gesprek bepalen we samen de probleemstelling en/of doelstelling, op basis waarvan Leefvermaak een voorstel maakt met een uitgewerkte werkwijze, planning, verdeling van verantwoordelijkheden (conform RACI) en op te leveren resultaten (wat, hoe, wie en wanneer).